Muzeum Patria Colbergiensis : Zwycięzcą jest HISTORIA!

Muzeum Kołobrzeskie „Patria Colbergiensis”

ul. Armii Krajowej 12, 78-100 Kołobrzeg

Kategoria: Historia miasta

RYCINA UKAZUJĄCA OBLĘŻENIE KOŁOBRZEGU W ROKU 1760 fot. Olga Pawlik Nastał rok 1760 i wraz z nim kolejne zagrożenie miasta ze strony Rosjan. Zapragnęli oni utworzyć leże zimowe w rejonie Dolnej Odry. Dowodzona przez pruskiego komendanta, nadmorska twierdza, leżąca na okupowanym przez nich terytorium, stanowiła dla żołnierzy carycy Elżbiety Piotrowny realne zagrożenie. Postanowiono zdobyć Kołobrzeg. W dniu 26 sierpnia pojawiła się pod miastem cała flota rosyjska morza bałtyckiego i następnego dnia [...]

GEN. WERNER NA TLE JEGO HUZARII I ŻAGLOWCÓW W KOŁOBRZESKIM PORCIE fot. Olga Pawlik Efektem śmiałych szarż Wernera na pozycje rosyjskie w pobliskim Zieleniewie i Mirocicach (Bullenwinkel), było opuszczenie przez żołnierzy carskich przedpól kołobrzeskiej twierdzy. Część z nich wycofała się drogą morską, reszta odmaszerowała w stronę Koszalina. Generał Werner triumfalnie wjechał, na czele dowodzonych przez siebie wojsk do obronionego przez Heydego miasta. Kołobrzeg był chwilowo bezpieczny. Zagrożen [...]

RYCINA PRZEDSTAWIAJĄCA OBLĘŻENIE KOŁOBRZEGU W 1761 ROKU fot. Olga Pawlik Ostatnie, a zarazem skuteczne oblężenie Kołobrzegu podczas wojny siedmioletniej, miało miejsce od sierpnia do grudnia 1761 roku. Fryderyk Wielki znając plany Rosjan, mające na celu kolejne oblężenie „ukochanej twierdzy”, zawczasu skierował w celu jej zabezpieczenia Fryderyka Eugeniusza Wirtemberskiego. RYCINA PRZEDSTAWIAJĄCA FRYDERYKA EUGENIUSZA WIRTEMBERSKIEGO fot. Olga Pawlik Książę wirtemberski pojawił się pod Kołobrzegi [...]

Siłami Rosyjskimi pod Kołobrzegiem dowodził generał Piotr Rumiancew. MEDAL PRZEDSTAWIAJĄCY RUMIANCEWA fot. Olga Pawlik Korpus oblężniczy wokół miasta liczył łącznie 34000 żołnierzy. Dodatkowe wsparcie oblegającym zapewniało 121 rosyjskich i szwedzkich okrętów. Na twierdzę znów nadlatywał grad kul, po raz kolejny obracając miasto w perzynę. RYCINA Z OBLĘŻENIA KOŁOBRZEGU fot. Olga Pawlik Zima ścięła taflę rzeki Parsęty. Zamarzły podkołobrzeskie rozlewiska i woda w rowach fortecznych. Odmaszerowały [...]

Sprawdzianem koncepcji rozbudowy nadmorskiej twierdzy była wojna siedmioletnia (1756-1763). Wojska rosyjskie trzykrotnie oblegały Kołobrzeg. Podczas trzeciego oblężenia Rosjanie nacierali na miasto ze wszystkich stron. W twierdzy szerzyły się choroby i głód. Silny mróz ściął wody w rowach fortecznych i na przedpolach twierdzy. 11 grudnia 1761 r. twierdza skapitulowała. Miasto było w dużym stopniu zniszczone i wyludnione. Rosjanie pozostali w Kołobrzegu do 9 sierpnia 1762 roku. Gdy ich wojska zaj [...]

PLAN OBLĘŻENIA KOŁOBRZEGU W 1807 ROKU Silnie ufortyfikowaną twierdzę zastaje wiek dziewiętnasty. Napoleon Bonaparte podbija Europę. Armia pruska, uważana za najlepszą na kontynencie i co za tym idzie, na świecie, uważa się za gotową wespół z Anglikami stawić czoła nieokrzesanemu Korsykaninowi. Oficerowie pruscy butnie ostrzą swe szable o schody ambasady francuskiej w Berlinie. EKSPOZYCJA BIAŁEJ BONI Z PRZEŁOMU XVIII / XIX WIEKU Po raz pierwszy używa się sformułowania: „Blitzkrieg” – szybka wojna [...]

Po upokarzającym Prusaków pokoju w Tylży, Ferdinand Schill wraz ze swoimi kawalerzystami pamiętającymi wypady z kołobrzeskiej twierdzy, stacjonuje w Berlinie. Stamtąd, pod pretekstem odbycia manewrów, wyprowadza swoich żołnierzy i rozpoczyna odbijanie miast pruskich z rąk Napoleona. Brat cesarza Francuzów Hieronim wyznacza nagrodę za głowę kołobrzeskiego bohatera. Mottem życiowym Schilla było: „lepiej strasznie zginąć, niż żyć w strachu bez końca”. Tak też ginie na ulicach Stralsundu. Głowa Ferd [...]

Christian Joachim Nettelbeck urodził się 20 września 1738 roku w Kołobrzegu. Był synem kołobrzeskiego piwowara Johanna Davida i jego żony Katarzyny Zofii Greiff. W wieku kilkunastu lat zakradł się na statek wuja by jako pasażer „na gapę” opłynąć Europę, Afrykę i zachodnie wybrzeże Indii. Fascynacja morzem młodego Joachima sprawiła, że postanowił zostać żeglarzem. Po powrocie do miejsca swojego urodzenia kształcił się na człowieka morza. Pracując w charakterze chłopca pokładowego ukończył szkolen [...]

NETTELBECK Gdy w roku 1806 wybucha kolejny konflikt zbrojny między Prusami a Francją, Nettelbeck miał sześćdziesiąt osiem lat. Mimo podeszłego wieku popadł w kolejny konflikt, tym razem z dowódcą kołobrzeskiej twierdzy Ludwikiem Moritzem von Lucadou. Poprzez swoje charyzmatyczne działania doprowadził do zmiany dowodzącego Kołobrzegiem w obronie przeciw żołnierzom Wielkiej Armii Napoleona Bonaparte. Wraz z nowym dowódcą, Augustem Neidhardtem von Gneisenau, bronił Kołobrzeg przed zjednoczonymi odd [...]