Muzeum Patria Colbergiensis : Zwycięzcą jest HISTORIA!

Muzeum Kołobrzeskie „Patria Colbergiensis”

ul. Armii Krajowej 12, 78-100 Kołobrzeg

Kategoria: Historia miasta

Tłok służący do tworzenia pieczęci kołobrzeskich rymarzy został prawiony w roku 1666. Pieczęć powstała w wyniku jego odcisku i ma średnicę 38 mm. W polu napieczętnym tłoka umieszczone zostały, w obwódce wewnętrznej liniowej, haki panwiowe nawiązujące do herbu miasta z którego cech się wywodził. Dołem sfalowana woda. Niżej artysta umieścił nietuzinkową „tarczę herbową” wzorowaną na zarysie płata bukatu (cielęcej skóry), chcąc tym samym wskazać na materiał będący wykorzystywanym w pracy kołobrzesk [...]

Typariusz kołobrzeskiego cechu piekarzy, o średnicy 26 mm., wykonany został ze stopu miedzi. Pierwotnie był obsadzony w uchwyt drewniany bądź kościany, celem podniesienia komfortu uwierzytelniania, cechowych nim dokumentów. Rytowany został na jednej płaszczyźnie powierzchni sygnującej. Twórca narzędzia pracy kancelaryjnej, kołobrzeskich rzemieślników, przedstawił swe dzieło w sposób dość szablonowy. Ujął on bowiem, pomiędzy dwa lwy, precel, będący odwiecznym symbolem piekarzy. Nad wyrobem sztuki [...]

Siedemnastowieczny tłok pieczęci muratorów kołobrzeskich. Typariusz pieczęci suchej o średnicy 35 mm, wykonany został ze stopu miedzi i zamocowanym do uchwytu drewnianego. Spięty dodatkowo, w celu wzmocnienia uchwytu, opaską cynową o wysokości 12 mm. PIECZĘĆ MURARZY – fot. EM W polu pieczęci, umieszczono pod dekoracyjną koroną, tarczę pełną ornamentyki i barokowych naleciałości. W polu tarczy (od góry) ewokowano skrzyżowane narzędzia pracy, wykorzystywane przez mistrzów zrzeszonych warsztatów: m [...]

Jednym z obowiązków, należących do pracowników warsztatów miejskich, było zapewnienie bezpieczeństwa Kołobrzegowi. W sytuacji zagrożenia zewnętrznego miasta, musiały cechy wystawiać zbrojnych rzemieślników, by ci bronili murów przed intruzami. Wspomniano o tym wcześniej, przy opisie postaci szewca i piekarza, uwiecznionych na pokrywach cechowych wilkomów. Sam proces budowy murów obronnych, którymi otoczono miasto, był pracochłonny i wymagający czasu. Kilka pokoleń kołobrzeżan uczestniczyło w ich [...]

Wielki herb miasta ujrzeć możemy na pieczęci, używanej w pierwszej połowie XX wieku, przez żeńskie liceum i seminarium nauczycielskie w Kołobrzegu. Nosiło ono imię królowej Ludwiki i mieściło się przy ulicy o tejże nazwie (obecna ulica Łopuskiego). W gmachu dawnego liceum znajduje się obecnie Zespół Szkół zawodowych. KARTKA DO DIBBELTA: LICEUM I SEMINARIUM NAUCZYCIELSKIEGO W KOŁOBRZEGU Pieczęć liceum wykonana jest w formie koła o obwódce liniowej. Średnica jej wynosi 36 mm. Jest ona pieczęcią tu [...]

Ukazane dotychczas na łamach opracowań, materialne dokumenty dziejów miasta, nie są pełnym wykładnikiem ogółu dziedzin związanych z jego organizacją i rozwojem. Przez ich pryzmat nie dojrzy się również wszystkich aspektów życia tutejszej społeczności. Żaden bowiem z dotychczas opisywanych przedmiotów nie świadczył o jej heroizmie i walce, o burzliwej historii miasta zamieszkałego przez rymarzy, szewców, piekarzy, żeglarzy i nauczycieli. Od setek lat, od wzniesienia przeciw Kołobrzegowi sztandaró [...]

Jednym z wielu aktów wandalizmu, tysiąca pięciuset cesarskich żołdaków Wallensteina stacjonujących w mieście, było spalenie siedmiu kołobrzeskich kościołów. Świątynią zniszczoną w wyniku pożaru, był między innymi, kościół pod wezwaniem świętego Jerzego. Powstał on w średniowieczu, poza murami miejskimi i pełnił zadanie sakralno – szpitalne. Wkrótce wchłonięty został przez rozbudowujące się na wschód od Kołobrzegu Lęborskie Przedmieście. Idea lokowania poza obrębem miasta kościołów spowodowana by [...]

W roku 1630 do wojny trzydziestoletniej przystąpiła Szwecja. Dwudziestego września pod Kołobrzeg podeszły pierwsze oddziały zamorskiego sąsiada. Rola zdobywcy miasta przypada ówczesnemu dowódcy wojsk szwedzkich na Pomorzu, marszałkowi Gustawowi Karlsonowi Hornowi. MIEDZIORYT Z OKOŁO 1650 ROKU, PRZEDSTAWIAJĄCY GUSTAWA HORNA (1592-1657) Półpostać szwedzkiego marszałka ukazana został na grafice wykonanej około 1650 roku. Model przedstawiono en trois quarto, odziany we wzmocnioną ćwiekami zbroję. Na [...]

Pierwszym brandenburskim gubernatorem twierdzy został generał Otto Christoff von Sparr. Wielki Elektor obarczył go odpowiedzialnością za przystosowanie Kołobrzegu do nowych, wyznaczonych miastu zadań. Kołobrzeg stać się miał nowoczesną twierdzą, stolicą regionu i, ze względu na swe usytuowanie, znaczącą bazą militarną. W tym czasie ulokowano w mieście – twierdzy, jedną z pierwszych w Europie Akademii rycerskich. Zbudowano port wojenny i stocznię. Przy planowaniu przebudowy miasta na twierdzę w p [...]

RYCINA UKAZUJĄCA OBLĘŻENIE KOŁOBRZEGU W ROKU 1758 NR 1 Doskonałym testem dla rozbudowanej w XVII wieku kołobrzeskiej twierdzy był kolejny wielki konflikt zbrojny, pierwszy w historii o zasięgu światowym. Nie ominął on nadbałtyckiego miasta. W roku 1756 wybuchła wojna siedmioletnia, podczas której wojska rosyjskie trzykrotnie oblegały Kołobrzeg. Nie trzeba było na nie długo czekać. Już w roku 1758 pierwsze oddziały hrabiego Fermora pojawiły się na przedpolach twierdzy. RYCINA UKAZUJĄCE OBLĘŻENIE [...]